ТЕЛЕМЕХАНІКА
Контакти:
нач. відділу Соловйов Георгій Сергійович (067)657-99-37
georg@energosv.org.ua

Проектування та здавання «під ключ» систем АСУТП та АСДУ (SCADA)
Автоматизовані системи управління технологічними процесами на підстанціях (АСУТП ПС) розробляються як розподілені інформаційно керуючі людино-машинні системи, розраховані на тривале функціонування в реальному масштабі часу та призначені для
автоматизованого керування технологічним обладнанням на підстанції.

Автоматизовані системи диспетчерського управління верхнього рівня для диспетчерських центрів (АСДТУ ДЦ) енергокомпаній різних ієрархічних рівнів розробляються з метою організації оперативного контролю за режимами роботи електричних мереж та за розподілом електроенергії в зонах відповідальності цієї структури.

Об’єднані системи АСУТП ПС з єдиною АСДТУ ДЦ, у разі потреби з організацією каналів зв’язку, для комплексних технічних рішень.

  • Мозаїчні диспетчерські щити з активною системою відображення значень електричних параметрів та станів високовольтної апаратури на об’єктах (СОІКП) як складова частина АСДТУ.Комплекс збору та відображення спеціалізованих параметрів (КСОСП) забезпечує збір метеорологічних параметрів, вимірювання частоти електромережі,
    відлік астрономічного часу, із синхронізацією від GPS-системи, з подальшим відображенням на цифрових індивідуальних індикаторах.
  • Комплекси телемеханіки, як для енергооб’єктів, що знову будуються, так і при модернізації існуючих автоматизованих систем на ПС.
    Результатом нашої роботи є економічно прорахована комбінація застосування високоякісного обладнання зарубіжних виробників у поєднанні із перевіреним вітчизняним обладнанням, що забезпечує максимальну оптимізацію витрат на систему автоматизації.