Проектування

Науково-технічний центр «Енергозв’язок» виконує роботи з проектування комплексів збору, обробки та передачі інформації різного призначення служб диспетчерсько-технологічного управління (СДТУ) та інформаційних технологій (ІТ).

До областей, що розробляються при проектуванні технічних рішень слід зарахувати такі:

— системи ВЧ з ПЛ;
— системи волоконно-оптичних ліній зв’язку по ЛЕП та в каналізації;
— системи радіорелейних ліній зв’язку та радіоліній зв’язку «останньої милі»;
— Системи лінійно-експлуатаційного зв’язку;
— Системи оперативного радіозв’язку диспетчерів РЕМ з ОВБ;
— системи автоматичної комутації для оперативного диспетчерського та технологічного зв’язку енергопідприємств;
— Системи корпоративних обчислювальних мереж служби інформаційних технологій;
— Комплекси АСДУ та ОВК;
— Системи охоронного відеоспостереження;
— системи заземлення та блискавкозахисту енергооб’єктів та підрозділів;
— Системи автономного пожежогасіння.

Від якості виконаних проектних робіт насамперед залежить як надійність роботи комплексу устаткування, а й витрати на експлуатацію. У зв’язку з цим у числі науково-технічного персоналу НТЦ «Енергозв’язок» працюють васоккваліфіковані співробітники, багато з яких мають вчені ступені. Інженери-проектувальники мають особисті печатки, їх кваліфікацію підтверджено іменними сертифікатами Мінрегіонбуду України.

Критеріями якості та повноти виконуваних проектних робіт для НТЦ «Енергозв’язок» завжди були:

— науковий підхід;
— фундаментальність рішень;
— Комплексність та оптимізація.

Ці положення нерозривно пов’язані одне з одним.

Фундаментальність проектних рішень, що розробляються, обумовлена ​​широким науково-технічним кругозором, застосуванням на практиці чинної нормативної бази України, системи стандартів ЄС та рекомендацій МККТТ, а також компетентністю в питаннях експлуатації та функціонування існуючого обладнання Замовника (у тому числі і застарілого, але застосовуваного на практиці).

Комплексність та оптимізація рішень визначається широтою технічного кругозору фахівців та різнотипністю завдань, які вирішуються на підприємстві. Від побудови аналогових систем зв’язку ліній електропередач для енергетиків (ВЧ по ВЛ) до цифрових систем радіорелейного зв’язку і ВОЛЗ.

У процесі робочого проектування застосовується ряд технічних рішень, що підвищують надійність роботи обладнання, що проектується. Ці технічні рішення є «ноу-хау» підприємства.

Проектування радіорелейних ліній

Роботи з проектування радіорелейних ліній корпоративних мереж СДТУ виконуються відповідно до ДБН А.2.2-3-2012 та можуть бути поділені на такі основні етапи:

Розробка техніко-економічного обґрунтування.

Під час розробки ТЕО проводиться комплексне обстеження з виїздом попри всі об’єкти Замовника, проведення розрахунків для оптимізації мережі зв’язку.

Робоче проектування та випуск проектно-кошторисної документації.

З прикладами виконання робочих проектів можна ознайомитись в офісі НТЦ «Енергозв’язок». У процесі виконання робіт проводяться передпроектні дослідження, проведення всіх необхідних розрахунків щодо визначення енергетики інтервалу РРЛ, очікуваної величини загасання сигналу (у тому числі на напіввідкритих трасах) та побудова профілів інтервалів РРЛ.

При побудові профілів виконуються геодезичні та топографічні роботи. Здійснюється зйомка місцевості для побудови Генеральних планів об’єкта. Перевіряються абсолютні висоти досліджуваної місцевості та координати. В особливих випадках дані геотопозйомки звіряються з базою Державного Інституту Геодезії та Картографії України, для чого фахівці НТЦ «Енергозв’язок» були спеціальним чином акредитовані для роботи із секретними матеріалами.

Проектна група розраховує та обґрунтовує необхідність застосування резервування обладнання з рознесенням антен у просторі та доцільність застосування частотного рознесення стовбурів.

Оформлюються докладні специфікації на обладнання та матеріали.

В основі розробки технічних рішень та проведення розрахунків лежать нормативні документи щодо проектування та будівництва РРЛ, відомчі будівельні норми, галузеві стандарти, КНД у зв’язку; ПУЕ, ПБЕЕ, ПТБ правил пожежної безпеки (ППБ) та інші спеціальні стандарти. Проектно-кошторисна документація розробляється в системах CAD із застосуванням програмних комплексів АВК-3 та АС-4 ПІР.

У процесі проектування виконується погодження технічних рішень із Замовником та із зацікавленими контролюючими організаціями (наприклад, дозвіл на будівництво, підготовка документів та отримання санітарного паспорта на об’єкти, підготовка документів та отримання частот в УДЦР, погодження з «Украерорух», Міноборони та ін.).


Енергозв’язок, 1998 —  НТЦ