ТЕЛЕМЕХАНІКА
Контакти:
нач. відділу Соловйов Георгій Сергійович (067)657-99-37
georg@energosv.org.ua

Оперативно-інформаційний керуючий комплекс «ОІК D2»
«ОІК D2», далі комплекс, є інтегрованим комплексом спеціалізованого системного, прикладного, бібліотечного, інструментального та сервісного програмного забезпечення (ПЗ), а також програмних засобів системи управління базами даних (СУБД). Він працює на платформі операційної системи Windows.
Комплекс призначений для диспетчерського управління енергооб’єктами в нормальному та
аварійному режимі, організаційно-технологічного обслуговування, для зв’язку з верхніми
рівнями ієрархії в енергосистемі, а також для обробки, документування та архівування режимних параметрів та даних технологічного процесу. Комплекс дозволяє здійснювати дистанційне керування всією електричною мережею, що обслуговується.
Комплекс може встановлюватися як на об’єктах, що знову будуються, так і на діючих об’єктах шляхом заміни та реконструкції існуючих засобів контролю та управління.
Комплекс виконує такі функції:
— прийом телеметричної та іншої оперативної інформації за стандартними протоколами передачі даних IEC 870-5-101, IEC 870-5-104, Modbus (RTU, ASCII, TCP/IP), ICCP (OPC-сервер), що дозволяє приймати дані від різних пристроїв телемеханіки та інших програмних комплексів;
— відображення телеметричної та іншої оперативної інформації на мнемосхемах, у табличному та графічному вигляді;
— переклад телевимірювань та телесигналів на ручне керування та назад;
— Квітування телесигналів;
— встановлення та видалення плакатів на мнемосхемах;
— Роздрукування мнемосхем та графіків;
— збереження інформації, що надійшла в Базі Даних (ведення архіву з присвоєнням мітки часу з точністю до 1 мс), з можливістю аналізу та перегляду збережених даних;
— можливість побудови розподіленого багатомашинного комплексу з повним гарячим резервуванням;
— ведення журналу дій користувача та системних операцій;
— керування системою відображення диспетчерського щита, що дозволяє виводити телеметричну інформацію, інформацію ручного введення та команд квитування на індикатори телесигналізації;
— видача команд телеуправління станом високовольтної комутаційної апаратури на підстанціях;
— Оперативний моніторинг параметрів стану керованими електричними мережами;
— Визначення топології моделі мережі.